Slider

Сабақ кестесі :

 

 

Оқу кестесі :

 

 

Емтихан кестесі:

 

 

Сынақтық-емтихандық сессияға енген пәндер :

 

 

Күндізгі және сырттай бөлім студенттерінің қорытынды аттестациясы :

 

 

Емтихан өткізу кестесі 2019-2020 оқу жылы  6, 8 cеместр, 3, 4 – курс