Емтихан кестесі

Күндізгі және сырттай бөлім студенттерінің қорытынды аттестациясы

 

 

Сынақтық-емтихандық сессияға енген пәндер

 

 

Емтихан кестесі 2019-2020 оқу жылы  2 cеместр, 1 –курс

 

 

Емтихан кестесі 2019-2020 оқу жылы  2 cеместр, 1 – 4 –курс

 

 

Емтихан кестесі 2019-2020 оқу жылы  6,8 cеместр, 3,4 –курс